SẢN XUẤT VÀ SƠ CHẾ

Sản xuất và sơ chế cà phê

Farm To Cup, HẠT CÀ PHÊ, HỌC VIỆN CÀ PHÊ, Kiến thức Cà Phê, SẢN XUẤT VÀ SƠ CHẾ, Vùng Nguyên Liệu

Phân biệt đặc tính sinh học loại cây cà phê

Phân biệt đặc tính sinh học loại cây cà phê Thực vật học Cà phê thuộc họ thực vật Rubiaceae, một họ gồm 500 chi và hơn 6000 loài thực vật. Phần lớn là những cây và bụi cây nhiệt đới được trồng ở những tầng thấp của rừng rậm. Trong họ thực vật này còn có những thành viên khác bao gồm chi Dành dành và những thực vật săn xuất quinine và những hợp chất có lợi khác, nhưng chi Cà phê (Coffea) cho tới hiện tại đóng vai trò quan trọng nhất về kinh tế trong họ Rubiaceae. Họ Chi Loài (liệt kê một số loài) Loại giống (ví dụ:) Rubiaceae Cà phê (Coffea) Cà phê trà (Arabica) Typica Canephora Robusta Liberica   Kể từ khi Chi Cà phê được miêu tả chính xác lần đầu tiên bởi Linnaeus vào giữa thế kỷ thứ 18, các nhà thực vật học đã có nhiều bất đ...