PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Phân tích thị trường cà phê Việt Nam và Thế giới

Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 17/07/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 17/07/2024

Giá cà phê Arabica và Robusta trên thị trường thế giới đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Theo CoffeeNews, giá cà phê Robusta tại sàn London và giá cà phê Arabica tại sàn New York vào ngày 17/07/2024 như sau: Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 241,55USD/10lb (khoảng 135,200 đồng/kg). Giá cà phê Robusta tại sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4631 USD/tấn (khoảng 117,200 đồng/kg). Giá cà phê trong nước Giá cà phê bình quân hôm nay ở mức 127,500 đồng/kg. Khu vực có giá cao nhất là Đắk Nông với mức giá 128,000 đồng/kg. Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk 127.600 Lâm Đồng 127.200 Gia Lai 127.600 Đắk Nông 128.000 Hãy tiếp tục theo dõi CoffeeNews để cập nhật giá cà phê trong nước và quốc tế hàng ngà...
Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 16/07/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 16/07/2024

Giá cà phê Arabica và Robusta trên thị trường thế giới đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Theo CoffeeNews, giá cà phê Robusta tại sàn London và giá cà phê Arabica tại sàn New York vào ngày 16/07/2024 như sau: Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 241,55USD/10lb (khoảng 135,200 đồng/kg). Giá cà phê Robusta tại sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4597 USD/tấn (khoảng 116,700 đồng/kg). Giá cà phê trong nước Giá cà phê bình quân hôm nay ở mức 128,000 đồng/kg. Khu vực có giá cao nhất là Đắk Nông và Gia Lai với mức giá 128,500 đồng/kg. Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk 128.400 Lâm Đồng 128.000 Gia Lai 128.500 Đắk Nông 128.500 Hãy tiếp tục theo dõi CoffeeNews để cập nhật giá cà phê trong nước ...
Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 15/07/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 15/07/2024

Giá cà phê Arabica và Robusta trên thị trường thế giới đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Theo CoffeeNews, giá cà phê Robusta tại sàn London và giá cà phê Arabica tại sàn New York vào ngày 15/07/2024 như sau: Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 249,13 USD/10lb (khoảng 139,600 đồng/kg). Giá cà phê Robusta tại sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4631 USD/tấn (khoảng 117,200 đồng/kg). Giá cà phê trong nước Giá cà phê bình quân hôm nay ở mức 128,000 đồng/kg. Khu vực có giá cao nhất là Đắk Nông với mức giá 128,200 đồng/kg. Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk 128.500 Lâm Đồng 127.900 Gia Lai 128.500 Đắk Nông 128.600   Hãy tiếp tục theo dõi CoffeeNews để cập nhật giá cà phê trong n...
Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 12/07/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 12/07/2024

Giá cà phê Arabica và Robusta trên thị trường thế giới đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Theo CoffeeNews, giá cà phê Robusta tại sàn London và giá cà phê Arabica tại sàn New York vào ngày 12/07/2024 như sau: Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 245,5 USD/10lb (khoảng 137,600 đồng/kg).   Giá cà phê Robusta tại sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4568 USD/tấn (khoảng 116,200 đồng/kg).   Giá cà phê trong nước Giá cà phê bình quân hôm nay ở mức 127,000 đồng/kg. Khu vực có giá cao nhất là Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông với mức giá 127,200 đồng/kg. Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk 127.200 Lâm Đồng 126.600 Gia Lai 127.200 Đắk Nông 127.200   Hãy tiếp tục theo ...
Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 11/07/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 11/07/2024

Giá cà phê Arabica và Robusta trên thị trường thế giới đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Theo CoffeeNews, giá cà phê Robusta tại sàn London và giá cà phê Arabica tại sàn New York vào ngày 11/07/2024 như sau:   Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 245,38 USD/10lb (khoảng 137,600 đồng/kg). Giá cà phê Robusta tại sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4490 USD/tấn (khoảng 114,200 đồng/kg). Giá cà phê trong nước Giá cà phê bình quân hôm nay ở mức 127,500 đồng/kg. Khu vực có giá cao nhất là Đắk Lắk và Gia Lai với mức giá 127,700 đồng/kg. Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk 127.700 Lâm Đồng 127.100 Gia Lai 127.700 Đắk Nông 127.600   Hãy tiếp tục theo dõi CoffeeNews để cập nhật giá cà...
Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 10/07/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 10/07/2024

Giá cà phê Arabica và Robusta trên thị trường thế giới đồng loạt tăng mạnh. Theo CoffeeNews, giá cà phê Robusta tại sàn London và giá cà phê Arabica tại sàn New York vào ngày 10/07/2024 như sau:   Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 248,05 USD/10lb (khoảng 139,100 đồng/kg). Giá cà phê Robusta tại sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4627 USD/tấn (khoảng 117,700 đồng/kg). Giá cà phê trong nước Giá cà phê bình quân hôm nay ở mức 128,500 đồng/kg. Khu vực có giá cao nhất là Đắk Lắk với 128,700 đồng/kg. Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk 128.700 Lâm Đồng 128.100 Gia Lai 128.600 Đắk Nông 128.600   Hãy tiếp tục theo dõi CoffeeNews để cập nhật giá cà phê trong nước và quốc tế ...
Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 09/07/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 09/07/2024

Giá cà phê Arabica và Robusta trên thị trường thế giới tăng mạnh. Theo CoffeeNews, giá cà phê Robusta tại sàn London và giá cà phê Arabica tại sàn New York vào ngày 09/07/2024 như sau: Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 234,40 USD/10lb (khoảng 131,400 đồng/kg). Giá cà phê Robusta tại sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4328 USD/tấn (khoảng 110,000 đồng/kg). Giá cà phê trong nước Giá cà phê bình quân hôm nay ở mức 126,000 đồng/kg. Khu vực có giá cao nhất là Đắk Nông với 127,000 đồng/kg. Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk 126.600 Lâm Đồng 125.900 Gia Lai 126.600 Đắk Nông 127.o00   Hãy tiếp tục theo dõi CoffeeNews để cập nhật giá cà phê trong nước và quốc tế hàng ngày....
Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 08/07/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 08/07/2024

Giá cà phê Arabica và Robusta trên thị trường thế giới vẫn đang ở mức cao. Theo CoffeeNews, giá cà phê Robusta tại sàn London và giá cà phê Arabica tại sàn New York vào ngày 08/07/2024 như sau: Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 230,55 USD/10lb (khoảng 129,200 đồng/kg).   Giá cà phê Robusta tại sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4199 USD/tấn (khoảng 106,700 đồng/kg).   Giá cà phê trong nước Giá cà phê bình quân hôm nay ở mức 123,000 đồng/kg. Khu vực có giá cao nhất là Đắk Nông với 124.100 đồng/kg. Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk 123.600 Lâm Đồng 122.900 Gia Lai 123.600 Đắk Nông 124.100   Hãy tiếp tục theo dõi CoffeeNews để cập nhật giá cà phê trong nước v...
Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 06/07/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê Arabica và Robusta hôm nay 06/07/2024

Giá cà phê Arabica và Robusta trên thị trường thế giới đang ổn định. Theo CoffeeNews, giá cà phê Robusta tại sàn London và giá cà phê Arabica tại sàn New York vào ngày 06/07/2024 như sau: Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 230,55 USD/10lb (khoảng 129,200 đồng/kg). Giá cà phê Robusta tại sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4199 USD/tấn (khoảng 106,800 đồng/kg). Giá cà phê trong nước Giá cà phê bình quân hôm nay ở mức 125,000 đồng/kg. Khu vực có giá cao nhất là Gia Lai với 125.500 đồng/kg. Khu vực Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk 125.000 Lâm Đồng 124.300 Gia Lai 125.500 Đắk Nông 125.000 Hãy tiếp tục theo dõi CoffeeNews để cập nhật giá cà phê trong nước và quốc tế hàng ngày.  ...
Khám phá hạt cà phê Ethiopia Guji Hambela
Trade Statistics

Khám phá hạt cà phê Ethiopia Guji Hambela

Nằm tại vùng cao nguyên phía Nam Ethiopia, Guji là một trong những vùng trồng cà phê nổi tiếng nhất trên thế giới. So với các vùng lân cận như Yirgacheffe hay Sidamo, Guji được coi là "thiên đường" của những người yêu cà phê nhờ vào điều kiện tự nhiên vô cùng thuận lợi. Đất núi lửa màu mỡ, khí hậu ôn hòa và những ngọn núi hùng vĩ bao quanh không chỉ tạo ra hương vị cà phê độc đáo, mà còn giúp người trồng tận dụng được hết tiềm năng của từng giống cà phê. Người Oroma - dân tộc bản địa tại Guji - cũng có kinh nghiệm trồng cà phê lâu đời, góp phần tạo nên những sản phẩm cà phê đặc sản tuyệt vời. Giới thiệu BLAGU Roasted Bean Ethiopia Guji Hambela BLAGU Roasted Bean Ethiopia Guji Hambela là một sản phẩm cà phê đặc sản tiêu biểu cho vùng Guji. Hạt cà phê được trồng tại khu vực Hambela,...