Đôi điều về ICOSA Brewhouse

ICOSA Brewhouse được thành lập vào năm 2016, bởi ba người bạn cùng yêu thích cà phê. Họ thành công kêu gọi được $218,497, nhận được sự ủng hộ của 2700 người dùng trên 55 quốc gia tại Kickstarter. Với mong muốn tạo ra nhiều sản phẩm đẹp tuyệt vời cho những bạn yêu thích cà phê trên khắp thế  giới.

Sau khi gọi vốn thành công vào năm 2016 với sản phẩm ARCTIC, Vào năm 2017 đến năm 2019 họ bắt đầu lên ý tưởng và thiết kế với bộ sản phẩm Avensi với sự hỗ trợ của hơn 90 chuyên gia về cà phê ở hơn 30 quốc gia. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển sản phẩm thì vào tháng 1 năm 2020 những bộ sản phẩm Avensi đầu tiên đã được gửi đến những người bạn đã ủng hộ

Chúng tôi vinh dự được hợp tác và là nhà phân phối chính hãng sản phẩm của ICOSA Brewhouse tại Việt  Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.