THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê hôm nay 05/06/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê hôm nay 05/06/2024

Giá cà phê Robusta sàn London và Arabica sàn New York 05/06/2024 đang tăng lên. Cùng Coffeenews cập nhật giá cà phê trong nước và thế giới ngày hôm nay. Giá cà phê thế giới Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 231,33 USD/10lb (khoảng 128,700 đồng/kg)     Giá Cà Phê Robusta Sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4338USD/tấn (khoảng 110,300 đồng/kg) Giá cà phê trong nước Giá cà phê trung bình hôm nay đang ở mức 124,500 đồng/kg, tăng so với ngày hôm qua. Khu vực có giá cà phê cao nhất là Đắk Nông với 125,000 đồng/kg. Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk Lâm Đồng Gia Lai Đắk Nông 124.500 124.500 123.500 124.500 125.000 Tiếp tục theo dõi Coffenews để cập nhật giá cà phê trong nước và q...
Giá cà phê hôm nay 04/06/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê hôm nay 04/06/2024

Giá cà phê Robusta sàn London và Arabica sàn New York 04/06/2024 tăng nhẹ. Cùng Coffeenews cập nhật giá cà phê trong nước và thế giới ngày hôm nay. Giá cà phê thế giới Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 226.2 USD/10lb (khoảng 126,800 đồng/kg) Giá Cà Phê Robusta Sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4278USD/tấn (khoảng 108,800 đồng/kg) Giá cà phê trong nước Giá cà phê trung bình hôm nay đang ở mức 120,000 đồng/kg. Khu vực có giá cà phê cao nhất là Đắk Nông với 122,700 đồng/kg. Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk Lâm Đồng Gia Lai Đắk Nông 123.000 123.000 122.000 123.000 123.000   Tiếp tục theo dõi Coffenews để cập nhật giá cà phê trong nước và quốc tế mỗi ngày.  ...
Giá cà phê hôm nay 03/06/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê hôm nay 03/06/2024

Giá cà phê Robusta sàn London và Arabica sàn New York 03/06/2024 tiếp tục biến động. Cùng Coffeenews cập nhật giá cà phê trong nước và thế giới ngày hôm nay. Giá cà phê thế giới Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 223,35 USD/10lb (khoảng 124,700 đồng/kg) Giá Cà Phê Robusta Sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4120USD/tấn (khoảng 104,800 đồng/kg) Giá cà phê trong nước Giá cà phê trung bình hôm nay đang ở mức 120,000 đồng/kg. Khu vực có giá cà phê cao nhất là Đắk Nông với 122,700 đồng/kg. Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk Lâm Đồng Gia Lai Đắk Nông 120.000 120.000 119.000 120.000 120.000 Tiếp tục theo dõi Coffenews để cập nhật giá cà phê trong nước và quốc tế mỗi ngày. ...
Giá cà phê hôm nay 01/06/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê hôm nay 01/06/2024

Giá cà phê Robusta sàn London và Arabica sàn New York 01/06/2024 tiếp tục biến động. Cùng Coffeenews cập nhật giá cà phê trong nước và thế giới ngày hôm nay. Giá cà phê thế giới Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 233,73 USD/10lb (khoảng 131,200 đồng/kg) Giá Cà Phê Robusta Sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4264USD/tấn (khoảng 108,600 đồng/kg) Giá cà phê trong nước Giá cà phê hôm nay đang ở mức 122,900 đồng/kg. Khu vực có giá cà phê cao nhất là Đắk Nông với 122,700 đồng/kg. Giá trung bình Đắk Lắk Lâm Đồng Gia Lai Đắk Nông 123.700 123.500 123.000 123.500 124.000 Tiếp tục theo dõi Coffenews để cập nhật giá cà phê trong nước và quốc tế mỗi ngày. ...
Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay 31/05/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay 31/05/2024

Giá cà phê Robusta sàn London và Arabica sàn New York 31/05/2024 tiếp tục biến động. Cùng Coffeenews cập nhật giá cà phê trong nước và thế giới ngày hôm nay. Giá cà phê thế giới Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 233,73 USD/10lb (khoảng 131,200 đồng/kg) Giá Cà Phê Robusta Sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4264USD/tấn (khoảng 108,600 đồng/kg) Giá cà phê trong nước Giá cà phê hôm nay đang ở mức 122,900 đồng/kg. Khu vực có giá cà phê cao nhất là Đắk Nông với 122,700 đồng/kg. Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk Lâm Đồng Gia Lai Đắk Nông 122.900 122.700 123.200 122.700 122.700 Tiếp tục theo dõi Coffenews để cập nhật giá cà phê trong nước và quốc tế mỗi ngày....
Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay 30/05/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay 30/05/2024

Giá cà phê Robusta sàn London và Arabica sàn New York 30/05/2024 tiếp tục tăng. Cùng Coffeenews cập nhật giá cà phê trong nước và quốc tế ngày hôm nay. Giá cà phê thế giới Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 229.83 USD/10lb (khoảng 129,000 đồng/kg) Giá Cà Phê Robusta Sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4176USD/tấn (khoảng 106,300 đồng/kg) Giá cà phê trong nước Giá cà phê hôm nay đang ở mức 121,700 đồng/kg. Khu vực có giá cà phê cao nhất là Đắk Nông với 122,200 đồng/kg. Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk Lâm Đồng Gia Lai Đắk Nông 121.700 121.700 121.000 121.700 122.200   Tiếp tục theo dõi Coffenews để cập nhật giá cà phê trong nước và quốc tế mỗi ngày. ...
Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay 29/05/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay 29/05/2024

Giá cà phê Robusta sàn London và Arabica sàn New York 29/05/2024 đang tăng nhẹ. Cùng Coffeenews cập nhật giá cà phê ngày hôm nay. Giá cà phê thế giới Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 229.26 USD/10lb (khoảng 122,500 đồng/kg) Giá Cà Phê Robusta Sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4094USD/tấn (khoảng 104,300 đồng/kg) Giá cà phê trong nước Giá cà phê hôm nay đang ở mức 116,500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua. Khu vực có giá cà phê cao nhất là Đắk Nông với 117,200 đồng/kg. Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk Lâm Đồng Gia Lai Đắk Nông 116.500 116.700 115.700 116.700 117.200 Tiếp tục theo dõi Coffenews để cập nhật giá cà phê trong nước và quốc tế mỗi ngày. ...
Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay 28/05/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay 28/05/2024

Giá cà phê Robusta sàn London và Arabica sàn New York 28/05/2024 đang ở mức ổn định. Cùng Coffeenews cập nhật giá cà phê ngày hôm nay. Giá cà phê thế giới Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 218,25 trên sàn New York, tương đương 4811USD/tấn (khoảng 122,500 đồng/kg) Giá Cà Phê Robusta Sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 4051USD/tấn (khoảng 103,100 đồng/kg) Giá cà phê trong nước Giá cà phê hôm nay đang ở mức 116,400 đồng/kg, tăng 1,500 đồng/kg so với hôm qua. Khu vực có giá cà phê cao nhất là Đắk Nông với 116,000 đồng/kg.   Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk Lâm Đồng Gia Lai Đắk Nông 116.400 116.200 115.200 116.200 116.700 Tiếp tục theo dõi Coffenews để cập nhật giá cà phê trong nước và quốc tế m...
Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay 27/05/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay 27/05/2024

Giá cà phê Robusta sàn London và Arabica sàn New York 27/05/2024 có nhiều thay đổi. Cùng Coffeenews cập nhật giá cà phê ngày hôm nay. Giá cà phê thế giới Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 218,25 trên sàn New York, tương đương 4811USD/tấn (khoảng 122,450 đồng/kg) Giá Cà Phê Robusta Sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức4051USD/tấn (khoảng 103,097 đồng/kg) Giá cà phê trong nước Giá cà phê hôm nay đang ở mức 115,700 đồng/kg, tăng 1,500 đồng/kg so với hôm qua. Khu vực có giá cà phê cao nhất là Đắk Nông với 116,000 đồng/kg. Giá trung bình (đồng/kg) Đắk Lắk Lâm Đồng Gia Lai Đắk Nông 115.700 115.500 114.500 115.500 116.000 Tiếp tục theo dõi Coffenews để cập nhật giá cà phê trong nước và quốc tế mỗi ngày. ...
Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay 25/05/2024
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay 25/05/2024

Giá cà phê Robusta sàn London và Arabica sàn New York 25/05/2024 có nhiều thay đổi. Cùng Coffeenews cập nhật giá cà phê ngày hôm nay. Giá cà phê thế giới Giá Cà Phê Arabica sàn New York Giá cà phê Arabica hôm nay đạt mức 218,33 trên sàn New York, tương đương 4813USD/tấn (khoảng 122,600 đồng/kg) Giá Cà Phê Robusta Sàn London Giá cà phê Robusta hôm nay đạt mức 3904USD/tấn (khoảng 99,438 đồng/kg) Giá cà phê trong nước Giá cà phê hôm nay vẫn ở mức 114,200 đồng/kg, giảm 3000đồng/kg so với hôm qua. Khu vực có giá cà phê cao nhất là Đắk Nông là 114,500 đồng/kg. Tiếp tục theo dõi Coffenews để cập nhật giá cà phê trong nước và quốc tế mỗi ngày. ...