Cà phê thương mại toàn cầu hiện nay| #CoffeeTradeStats

TÌNH HÌNH HIỆN TẠI CỦA NGÀNH CÀ PHÊ TOÀN CẦU. 

Các sự kiện mới nhất và số liệu về thương mại cà phê toàn cầu của Tổ chức Cà phê Quốc tế.
Cập nhật hàng tháng. Cập nhật mới nhất: 20 Tháng Tám 2015:

  1. Thống kê thương mại hàng tháng: Xuất khẩu
  • Sụt giảm: 9.590.000 bao – ( bao 60kg).
    được xuất khẩu trong tháng 7 năm 2015, so với 9.950.000 bao trong tháng 7 năm 2014.
  • Giảm 2,8% – xuất khẩu trong mười tháng đầu năm #cà phê 2014/15 (Oct / 14 đến tháng / 15) so với mười tháng đầu tiên của năm cà phê cuối cùng.
  • Sụt giảm: 68.290.000 bao – #Arabica được xuất khẩu trong mười hai tháng kết thúc vào tháng 7 năm 2015, so với 69.980.000 bao năm ngoái.
  • Sụt giảm: 43.310.000 bao – Robusta được xuất khẩu trong mười hai tháng kết thúc vào tháng 7 năm 2015, so với 43,90 triệu bao năm ngoái.

2. Sản xuất cà phê toàn cầu: