Độ mịn và nén cà phê bột đúng cách với Nanopresso

How to choose perfect size of grind and Tamping Is Important with Nanopresso For A Great Espresso!

Như bạn biết đó, việc pha cà phê nhỏ giọt với giấy lọc ( pour over) rất khác nhau với pha tách Espresso, không chỉ là phương pháp pha chế mà quan trọng là hương vị bạn mong muốn. Espresso được tạo nên từ áp suất mạnh với nước nóng đi qua lớp cà phê xay mịn với thời gian chiết xuất rất nhanh. Thời gian chiết xuất hoàn hảo cho tách Espresso quy chuẩn chung của thế giới là 30 giây. Điều quan trọng là phải có áp suất cao như máy pha cà phê, thì Dụng cụ ép Nanopresso được chế tạo đạt được áp suất cao lên đến 18 bars (261 PSI) chỉ bằng lực ép của piston bằng tay.

As you know, drip coffee is much different than espresso, not only in the way it is prepared but in the flavor.  Espresso is created by forcing very hot water though the finely ground coffee in a quick amount of time.  The perfect extraction happens when the espresso is created in about 30 seconds. It is important to have high pressure of the hot water going though the espresso machine – the Nanopresso achieves this by generating 18 bars of pressure with its hand powered piston.

Nanopresso có áp suất cao lên đến 18 bars (261 PSI)

Để pha chế tách Espresso hoàn hảo, bạn cần đòi hỏi mọi thao tác có độ chuẩn xác cao. Lúc này, cà phê phải được xay mịn với độ xay phù hợp ( đối với Nanopresso – mức Fine) và được nén chặt trong hộp chứa để áp suất đi qua chặt chẽ như máy pha cà phê chuyên nghiệp.

Nếu tách espresso của bạn chiết xuất yếu, có thể do độ xay quá thô. Hoặc tách cà phê của bạn cho ra quá đắng thì có thể do độ xay quá mịn hoặc nén quá chặt. Độ đắng có được từ việc chiết xuất quá chậm, có nghĩa là nước nóng đi qua lớp cà phê quá lâu.


When preparing the perfect espresso, consistency is important.  This is where the density of the coffee grounds comes into play, the grounds must be fine enough and packed down uniformly (via tamping) to hold the pressure produced by the espresso machine.

If your espresso extraction is weak, it is likely from too coarse of a grind.  If your espresso is too bitter it may be because the espresso was ground too finely and/or the tamp was too dense and the water couldn’t flow freely though the grounds properly.  Bitterness comes from too slow of an extraction, meaning the hot water is making contact with the grinds for too long.

Hướng dẫn cách nén cà phê bột cho Nanopresso:

Trong bộ dụng cụ Nanopresso có sẵn một muỗng đong được dùng đo lường lượng cà phê và cũng vừa là dụng cụ nén cà phê cực nhỏ gọn. Lượng cà phê trong hộc chứa với dòng Nanopresso là 8g, Dùng muỗng đong nén lực 2kg đều tạo bền mặt phằng lớp cà phê.

Nếu bạn có Barista Kit của Nanopresso đã bao gồm một tay ép cực chuẩn cho bề mặt lớp cà phê này.

How To Tamp With The Nanopresso:

The Nanopresso includes a scoop that is used to measure the amount of grounds that should be used in the filter basket.  When you fill the scoop it should be a generous rounded scoop, then bring the filter basket to the scoop, place the basket on top upside down, flip so the grounds transfer to the filter basket.  Give the scoop a few taps to be sure all the grounds have transferred.  Carefully lift the scoop off the filter basket.  If you have the Barista Kit use the included tamp and press firmly, and uniformly on the grounds. If you do not have the Barista kit flip the scoop over and use the underside of the scoop as your tamp.   Run your finger around the outside of the rim to remove any extra grounds from the filter basket.

Nanopresso đồng hành cùng tách cà phê ngon tuyệt trên mọi nẻo đường!